Az intézmény célja

Az intézmény célja és szakmai feladatai
Az intézmény az ellátási területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítő szolgáltatást. Célja az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, a problémák kialakulásának megelőzése, kiváltó okok feltárása, krízishelyzetek kezelése, a kialakult problémák megszüntetésének elősegítése a szociális munka eszközeinek, módszereinek, valamint a szociális szakember készségeinek alkalmazásával.

A szociális munka célja
Egyének családok, társadalmi csoportok, közösségek életében jelentkező problémák gyakorlati kezelése. Probléma megoldási javaslatok kialakításával, a hátrányos mentális és szociális helyzet enyhítése, elősegítve az egyének, családok, csoportok, és környezetük közötti összhangot. Módszerei alkalmazásával képessé tegye a klienseket az önálló életvitel biztosítására, emberi méltóságuk megtartására, segítve őket abban, hogy a társadalom elfogadott, megbecsült tagjaként élhessék életüket. Az alkalmazott tevékenység egyszerre korrektív és preventív jellegű, mely direkt és indirekt módszerek alkalmazásával valósítható meg.

Intézmény tevékenységi köre

 • Családsegítés
 • Gyermekjóléti szolgáltatás
 • Családsegítő és Gyermekjóléti módszertani feladatok
 • Kórházi szociális munka
 • Kapcsolattartási ügyelet; Kapcsolattartás
 • Utcai és lakótelepi szociális munka
 • Készenléti szolgálat
 • Oktató tevékenység
 • Gyermekek Átmeneti Otthona
 • Iskolai és óvodai szociális segítő tevékenység
 • Pszichológiai segítségnyújtás

Kapcsolat

7616 Pécs, Pf.: 32.

E-mail: kozpont@ecsgyk.hu

Írjon nekünk

© 2021 ESZTERGÁR LAJOS CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT By Amepot